Summering av årsmötet 2022

25 mars 2022Söndagen den 20 mars ägde Sundbybergs IK Fotbolls årsmöte 2022 rum i Pelarsalen i Allaktivitetshuset

Ordförande Morthen Holmberg inledde mötet genom att hälsa medlemmarna välkomna och sammanfatta året som gått.

Kanslipersonalen redovisade verksamhetsberättelsen och därefter presenterades verksamhetsplanen och budgeten som styrelsen lagt fram för 2022.

Inga motioner hade inkommit till mötet.

Helena Hagel, Mikael Hallengren och Dan Wetterborg omvaldes på två nya år i styrelsen. Valberedningens förslag om att Tom Wadegård, som ersättare för Daniel Smålänning, skulle väljas in på två år i styrelsen röstades också igenom.

Till ny valberedning valdes Rouzbeh Najafi och Maria Spanos.

Alexandra Remnebäck utsågs till årets skyttedrottning och Nacho Carabajal till årets skyttekung i dam- respektive herrlaget.

I respektive 11 mot 11-lag utsågs följande utmärkelser:

Årets framsteg: Hanna Grelsson (Dam A), Amadeus Fröderberg (Herr A), Elliot Ståhlberg (Herr C), Issra Dziri (Dam J), Ridwan Ahmed Hassan (Herr J), Jacob Swanström (P2004), Li Kasule (P2006).

Årets lagkamrat: Emma Wiklund (Dam A), Tarik Skenderovic (Herr A), Fredrik Olsson (Herr C), Siri Messing (Dam J), Ludvig Nilsson (Herr J), Rasmus Nilsson (P2004), Lukas Gutén (P2006).

Årets spelare: Emma Wiklund (Dam A), Nacho Carabajal (Herr A), Kevin Linares Milanao (Herr C), Lisa Engström Alexander (Dam J), Ray Jones (Herr J), Carl Christiansen (P2004), Henning Wessman (P2006).

Slutligen röstade mötets närvarande om vad de 50 000 kronorna som styrelsen hade avsatt i budgeten skulle gå till. Förslaget som vann var en konferensdag/kick-off under året för ledarna, som kansliet nu får i uppdrag att planera.

Arkiv