Planstatus Sundbybergs IP och Örvallen

11 mars 2021


I denna nyhet förmedlar kansliet vidare information som kommer från kommun gällande spelbarheten på Sundbybergs IP och Örvallen.

Sundbybergs IP och Örvallen är de enda planerna i kommunen som sladdas och vinterunderhålls. De träningsgrupper som fått en träningstid på Sundbybergs IP/Örvallen kan genom denna nyhet ta del av den info som skickas från kommunen till kansliet. I vanlig ordning råder träningsförbud om planen är snötäckt.

Status Sundbybergs IP och Örvallen: 11 mars kl. 15:00

Risk för träningsförbud pga pågående snöfall.
Kommunen kommer inte snöröja planen ikväll.


Är lamporna släckta när planen är spelbar, ber vi er ringa till vaktmästare på 070-826 88 81.

Övriga planer i kommunen

Andra planer som Rissne IP och Golfängarna finns det inga fasta träningstider för eftersom dessa planer inte vinterunderhålls. Om vädret tillåter kan träningsgrupper som är intresserade träna på dessa planer. Alla tider räknas dock som allmänna och går ej att boka. Är planen snötäckt råder träningsförbud.

Arkiv