Anmälan till S:t Eriks-Cupen 2022 öppen

1 december 2021


Under december månad varje år anmäler vi på kansliet hur många lag Sundbybergs IK Fotboll ska ställa upp med i nästa års S:t Eriks-Cupen, även kallad "Sanktan".

Läs mer om Sanktan här >>

Stockholms Fotbollsförbund har sammanställt information och rekommendationer för att vägleda era beslut. Vänligen läs dokumentet som passar in på er träningsgrupps ålder. Vi rekommenderar starkt att ta till sig materialet och resonemangen bakom det.
Ni hittar dokumenten via >> denna länk längst ned på sida för er träningsgrupps respektive ålder

Kansliet kommer att kontakta respektive ledarstab för att tillsammans komma fram till hur många lag och vilka nivåer som blir bäst för träningsgruppen. När beslut sedan är fattat kommer Kansliet att sköta den administrativa anmälningen till Stockholms Fotbollförbund. Vi tar hänsyn till StFF:s dokument i våra rekommendationer.

Vi/StFF rekommenderar

För 5 mot 5 (F/P 2014-2013)
8–13 spelare = 1 lag
14–21 spelare = 2 lag
22 spelare eller fler = 3 lag eller fler

För 7 mot 7 (F/P 2012-2010)
10–17 spelare = 1 lag
18–25 spelare = 2 lag
26 spelare eller fler = 3 lag eller fler

För 9 mot 9 (F/P 2009-2008)
13–20 spelare = 1 lag
21–29 spelare = 2 lag
30 spelare eller fler = 3 lag eller fler

För 11 mot 11 (F/P 2007-2001)
16–23 spelare = 1 lag
24 spelare eller fler = 2 lag eller fler

Observera att siffrorna är ett riktmärke då flera olika andra faktorer också kan spela in i valet av antal laganmälningar.

Sundbybergs IK Fotboll understryker att vi vill att vara träningsgrupper alltid är tillräckligt många spelare för att minst kunna delta med 2 lag i seriespel.


Följande matchriktlinjer gäller hos SIK Fotboll

  • Kalla endast 2-3 avbytare per match, så att alla spelar mycket.
  • I åldrarna 8-12 år ska alla spela lika mycket.
  • I åldrarna 13-19 år ska varje kallad spelare spela minst 1/3 av matchen.
  • Alla spelare ska under året få möjligheten att starta matcher.
  • I spelformerna 5 mot 5 och 7 mot 7 är det okej att en spelare deltar i 2 matcher på en och samma dag.
  • I spelformen 9 mot 9 är riktmärket 1 match per dag, dvs max 2 matcher på en helg.
  • I spelformen 11 mot 11, som ställer störst fysiska krav, så ska varje spelare endast spela 1 till 1,5 match per helg.
  • Kom ihåg att inte alla spelare vill eller kan spela match varje helg.


Skicka in ert önskemål/planering

Anmälan 5 mot 5 >> 
Anmälan 7 mot 7 >>
Anmälan 9 mot 9 >> 
Anmälan 11 mot 11 >> 

Ert inskickade önskemål används sedan som underlag av Kansliet. Vi vill ha ert önskemål senast 2021-12-20.

Arkiv