Digitalt årsmöte 14 mars 11:00

17 januari 2021


Sundbybergs IK Fotbolls årsmöte sker i år digitalt för första gången i fotbollssektionens historia!

Mötet är det tillfälle vi har på året när våra medlemmar och ledare från våra drygt 50 träningsgrupper samlas. Uppslutningen har de senaste åren varit helt fantastisk och årsmötet är numera en central del av vår verksamhet. I år blir förutsättningarna annorlunda men vi hoppas på stor uppslutning ändå.

Medlemmar som under året fyller minst 12 år och som har betalt fastställd årsavgift har rösträtt på årsmötet och rätt att lämna in motioner till årsmötet.

Motioner till styrelsen

Medlemmar som under året fyller minst 12 år och som har betalt fastställd årsavgift har rösträtt på årsmötet och rätt att lämna in motioner till årsmötet.

Ska vara styrelsen tillhanda senast den 14 februari. Motioner skickas via mail till fotboll@sik.org


Förslag till valberedningen

Valberedningen vill ha in förslag på nya kandidater till styrelsen från våra medlemmar. Skicka ditt förslag till valberedningens sammankallare Rouzbeh Najaf, rouzbeh.najafi@gmail.com

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga  fr.o.m. 1 mars.


Välkomna

Det kommer att gå ut en kallelse till SIK Fotbolls medlemmar via MyClub. De som tackar ja på kallelsen kommer att årsmöteshandlingarna skickade till sig samt några dagar innan en länk till mötet.

Dag: Söndag 14 mars
Tid: 11:00-12:00
Plats: Digitalt

Anmälan till det digitala årsmötet görs via att tacka JA på MyClub-kallelsen som kommer inom kort. Kallelsen skickas till alla medlemmar som under året fyller 12 år och äldre, samt ledare. En länk till mötet kommer inför mötet sedan att skickas till alla som anmält sig.


Läs valberedningens förslag >>
Kommentar Hej jag vil min son han ska borja fotboll med er kan ni kantak nig
- Hebron . 1 feb 2021 (Svara på inlägg | Abuse)

Arkiv