Information om rådande läge på spelmarknaden

1 april 2020Mot bakgrund av det rådande läget i världen, och det vakuum inom elitidrotten som det har medfört, ser vi för närvarande ett väldigt stort intresse hos en mängd spelbolag världen över att erbjuda spel på svenska träningsmatcher.

Det gäller även träningsmatcher mellan lag lägre nere i seriesystemen som vanligtvis inte är föremål för vadhållning. Med detta ökar risken att framförallt spelare och ledare inom Sundbybergs IK Fotbolls seniorlag riskerar att bli kontaktade av kända och okända personer, både representanter från spelbolag och spelare, som önskar få diverse spelrelaterad information.

Det är viktigt att känna till att man inte har någon skyldighet att lämna ut sådan information och Svenska Fotbollförbundets rekommendation är att man ignorerar dessa kontakter så gott det går.

Vi vill i samband med detta påminna om reglerna som står i Matchfixingreglementet (MFR):

Förbjuden vadhållning, 1.2 § MFR
Det är förbjudet för bl.a. spelare och ledare, som kan påverka matchresultatet eller delmoment i en match (t.ex. varningar, hörnor etc.) att ingå vadhållning gällande matchen. Förbudet omfattar även spel genom ombud. Det är inte heller tillåtet att ingå vadhållning baserat på att det egna laget ska vinna matchen. Sådan vadhållning får inte heller ske på en annan deltävling eller match inom samma serie av deltävlingar eller matcher.

Förbjuden manipulation, 1.3 § MFR
Det är förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till manipulation av matchresultat eller delmoment under en match, som är föremål för vadhållning, oavsett om personen själv ingått vadhållning på matchen.

Anmälningsplikt, 1.3 och 1.6 §§ MFR
Samtliga spelare, ledare, funktionär eller förtroendevalda inom svensk fotboll som blir kontaktade för att medverka till förbjuden manipulation, eller på annat sätt får kännedom om förbjudna förfaranden enligt MFR, måste omgående anmäla detta till SvFF. En sådan anmälningsskyldighet kan även fullgöras genom användande av RF:s tipsfunktion på www.minmatch.se, där information kan lämnas anonymt.

Påföljder, 4 § MFR
Enskild person som bryter mot MFR ska stängas av från all organiserad idrottsverksamhet i upp till tio år. Om överträdelsen gäller förbjuden manipulation är minimistraffet ett års avstängning. En avstängning har global verkan. Som förmildrande kan beaktas att en person medverkat i utredningen genom att lämna betydelsefull information. Förening som bryter mot MFR kan ådömas böter med lägst 10 000 kr och högst 500 000 kr.

Mer information och utbildningsmaterial om matchfixing hittar ni på www.minmatch.se (informationen finns även på engelska).

Om du har några frågor kring ovanstående kontaktar du Sundbybergs IK Fotbolls kansli >>

Arkiv