Representant till valberedningen i Sundbybergs Idrottsklubb

2 december 2020Sundbybergs IK Fotboll har ett viktigt uppdrag i att tillsätta en representant till valberedningen för Sundbybergs IK.

Sundbybergs IK är en flersektionsförening där SIK Fotboll är den största av totalt tio sektioner. Utöver vår fotbollsstyrelse så finns en klubbstyrelse som ansvarar för hela Sundbybergs IK. Vi i SIK Fotboll har nu ett viktigt uppdrag i att ta fram en representant som ska sitta i valberedningen för hela Sundbybergs IK.

Valberedningen består av ett antal personer vars uppgift är att inför årsmötet i april 2021 ta fram förslag på vilka som ska sitta i Sundbybergs IK:s klubbstyrelse. På årsmötet används sedan valberedningens förslag som underlag när medlemmarnas ska rösta fram en klubbstyrelse.


Valberedningens uppgifter:

  • Genom uppsökande verksamhet identifiera lämpliga styrelsekandidater.
  • Ta emot och sammanställa förslag från medlemmar på lämpliga styrelsekandidater.
  • Stämma av med befintliga ledamöter om uppdraget fullföljs enligt plan/om personen ställer upp för omval.
  • Skriva presentationstext till årsmötet med information om varje kandidat.


Rollen i valberedningen som fotbollens representant är mycket viktig och behöver tillsättas omgående. Är du intresserad eller vet någon annan som skulle passa i rollen?

Maila till fotboll@sik.org

Arkiv