Ungdomsregistreringar, spelarlicensiering och spelarövergångar för P/F 2008-2001

15 januari 2020


Här kommer viktig information till lagledare för F/P 2008-2001 träningsgrupper gällande administration av era spelare

Ungdomsregistrering F/P 2008-2006

För spelare 12-14 år görs en så kallad ungdomsregistrering hos Svenska Fotbollsförbundet.

Enligt tävlingsbestämmelserna så är spelaren "spelklar" först när registreringen är gjord. Ungdomsregistreringen behöver endast göras en gång per spelare. Det vill säga om en 13 åring redan ungdomsregistrerats behöver denne inte göra det igen.

Ungdomsregistreringsblanketten skall delas ut av lagledaren och fyllas i av vårdnadshavare och lämnas tillbaka till lagledaren. Lagledaren lämnar i sin tur blanketten till Sundbybergs IK Fotbolls kansli som genomför registreringen digitalt i FOGIS (Fotbollens Gemensamma Informationssystem).

Från oktober 2007 måste spelarna också registreras som Futsalspelare, d.v.s. inomhusfotbollsspelare. Registrering som futsalspelare sker på samma blankett som ungdomsregistreringen för fotboll.

Ladda ner blankett för Ungdomsregistrering här >>

Spelarlicensiering F/P 2005-2001

Året då spelaren fyller 15 år skall han/hon licensieras hos Svenska Fotbollsförbundet.

Enligt tävlingsbestämmelserna så är spelaren "spelklar" först när licensieringen är gjord. Licensieringen behöver endast göras en gång per spelare. Det vill säga om en 16 åring redan har en spelarlicensiering behöver denne inte göra det igen.

Spelarlicensieringsblanketten skall delas ut av lagledaren och fyllas i av vårdnadshavare (om spelaren är under 18 år) och lämnas tillbaka till lagledaren. Lagledaren lämnar i sin tur blanketten till Sundbybergs IK Fotbolls kansli som genomför licensieringen digitalt i FOGIS (Fotbollens Gemensamma Informationssystem).

Från oktober 2007 måste spelarna också licensieras som Futsalspelare, d.v.s. inomhusfotbollsspelare. Licensiering som futsalspelare sker på samma blankett som spelarlicensieringen för fotboll.

Ladda ner blankett för Spelarlicensiering här >>

Spelarövergång F/P 2005-2001

Om en spelare efter 15 års ålder ska byta förening måste dennes målsman (om spelaren är under 18 år) godkänna en övergång skriftligt på en övergångsblankett. En spelarövergång gäller endast för spelare med en licensiering hos en annan förening. Vid en spelarövergång behövs ingen ny licensiering göras för Sundbybergs IK utan det räcker med bara en spelarövergång. Är spelaren över 15 år men aldrig licensierats för en förening tidigare görs ingen spelarövergång utan då räcker det med bara en spelarlicensering.

Spelarövergångsblanketten skall delas ut av lagledaren till spelaren som sedan när den är underskriven lämnar tillbaka den till lagledaren. Lagledaren lämnar i sin tur blanketten till Sundbybergs IK Fotbolls kansli som genomför övergången digitalt i FOGIS (Fotbollens Gemensamma Informationssystem).

Varje övergång kostar klubben 400 kr, därför bör dessa endast göras när det är helt klart att spelaren i fråga verkligen är säker på att den ska byta förening. När spelarövergången är betald av Kansliet tar det minst 4 dagar innan spelaren är spelklar för Sundbybergs IK.

Ladda ner blankett för Spelarövergång här >> 

Mer om blanketterna

Vårt föreningsnummer som ska fyllas i på blanketterna är: 03901

Alla blanketter ska vara lämnade till kansliet senast måndag 2 mars 2020.

Är du osäker på något ovanstående och behöver hjälp?
Kontakta Kansliet >>

Arkiv