Planstatus Sundbybergs IP

14 januari 2020


I denna nyhet förmedlar kansliet vidare information som kommer från kommun gällande spelbarheten på Sundbybergs IP.

Sundbybergs IP är den enda planen i kommunen som sladdas och vinterunderhålls. De träningsgrupper som fått en träningstid på Sundbybergs IP kan genom denna nyhet ta del av den info som skickas från kommunen till kansliet. I vanlig ordning råder träningsförbud om planen är snötäckt.

Status Sundbybergs IP: 14 Januari kl 17:00
Sundbybergs IP är spelbar

Är lamporna släckta ber vi er ringa till vaktmästare på 070-826 88 81.

Övriga planer i kommunen

Andra planer som Rissne IP, Örvallen och Golfängarna etc. finns det inga fasta träningstider för eftersom dessa planer inte vinterunderhålls. Om vädret tillåter kan träningsgrupper som är intresserade att träna på dessa planer. Alla tider räknas som allmänna och går ej att boka. Är planen snötäckt råder träningsförbud.

Senaste inlägg