Planstatus Rissne IP

15 mars 2019I denna nyhet förmedlar kansliet vidare information som kommer från kommun gällande spelbarheten på Rissne IP.

Rissne IP är den enda planen i kommunen som sladdas och vinterunderhålls. De träningsgrupper som fått en träningstid på Rissne IP kan genom denna nyhet ta del av den info som skickas från kommunen till kansliet. I vanlig ordning råder träningsförbud om planen är snötäckt.

Status Rissne IP: 15 Mars kl 11:00
Rissne IP är spelbar.

Är lamporna släckta ber vi er prova trycka på "spontanknappen" för att tända belysningen. Alternativt ringa till vaktmästare på 070-826 88 81.

Övriga planer i kommunen

Andra planer om Sundbybergs IP, Örvallen och Golfängarna etc. finns det inga fasta träningstider för eftersom dessa planer inte vinterunderhålls. Om vädret tillåter kan träningsgrupper som är intresserade att träna på dessa planer kontakta kansliet. Bokningarna via kansliet kan endast göras vecka för vecka och träningsgrupperna ansvarar själva för att ha koll på spelbarheten. Är planen snötäckt råder träningsförbud.

Kansliets kontaktuppgifter >>

Arkiv