Status kring utomhusträning

27 februari 2019

fotbollsplan

Efter sportlovet kommer Kansliet att träffa kommunen tillsammans med de andra föreningarna i Sundbyberg och påbörja fördelningen av tider

Fördelningen av tiderna kommer pågå under mars månad och det officiella startdatumet för tidernas giltighet är i dagsläget 1 april, detta datum är satt av kommunen. Sundbybergs IK Fotbolls förhoppning är att kunna starta tidernas giltighet tidigare än så och kommer jobba hårt för det.

Tills vidare gäller de utomhustider som redan finns utdelade på Rissne IP, samt inomhustiderna.

Anledningen till den försenade utomhusstarten är Sundbybergs stads konflikt med grannarna om belysningen på Ursvik IP. Denna konflikt drabbar indirekt alla föreningar och fotbollsplaner i Sundbyberg.

Vi återkommer så snart vi har mer info och ber om ert tålamod.

Arkiv