Nya riktlinjer 2020 för utdrag ur belastningsregister

19 december 2019


RFlogo

Med syftet att skapa ett tryggare idrottande för våra barn infördes under 2018 riktlinjer att alla ledare för spelare under 18 år ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret.

Fr.o.m. 1 januari 2020 justeras dessa riktlinjer på beslut av idrottssveriges högsta organ; Riksidrottsförbundet (RF). De nya justerade riktlinjerna är framtagna av klubbstyrelsen i Sundbybergs Idrottsklubb och gäller nu för alla sektioner i klubben, inklusive fotbollen. Du som ledare i Sundbybergs IK Fotboll behöver därför läsa igenom nedanstående text med stor noggranhet.

Vilka ska visa upp det begränsade registerutdraget?

 • Alla personer från 15 år och uppåt som i vår verksamhet arbetar med eller på annat sätt har direkt eller regelbunden kontakt med barn (alla under 18 år räknas som barn).
 • Ungdomar över 15 år som arbetar på exempelvis Fotbollsskolan och Fotbollslekis m.m. och som inte avlönas av annan part (t.ex. Sundbybergs Stad. Då uppvisas intyget till Sundbybergs Stad).
 • Samtlig anställd personal (gäller även anställda/arvoderade tränare som enbart tränar seniorlag).
 • Medföljande vuxna/föräldrar som övernattar tillsammans med barnen på cuper/läger och dylikt.

Vad visar det begränsade registerutdraget?

Det visar endast grova brott som; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

För vem uppvisas det begränsade registerutdraget?

 • Det uppvisas för någon av våra tre Fotbollskonsulenter.
 • Registerutdraget ska uppvisas i original (kuvertet behöver inte vara oöppnat).
 • När det har uppvisats så lämnas det tillbaka till personen, det sparas alltså inte av sektionen.
 • Registerutdraget kan inte scannas in och mejlas till ansvariga, utan måste alltså visas upp personligen.
 • När registeruppdraget är uppvisat så bockar Fotbollskonsulenterna i rutan; registerutdrag för 2020 uppvisat, som finns i MyClub.


Hur ofta ska ett begränsat registerutdrag visas upp?

Det ska visas upp en gång varje år. Senast den 31 januari eller senast 1 månad efter det att man påbörjat sitt ledaruppdrag. De ledare som visat upp register under 2018-2019 behöver alltså göra det på nytt 2020.


Vad händer om en ledare inte visar upp sitt registerutdrag?

Om en ledare inom föreskriven tid inte visat upp sitt registerutdrag, så är ledaren avstängd från sitt uppdrag till dess att registerutdraget är uppvisat.


Hur beställer man ett begränsat registerutdrag?

Utdraget beställer man hos polisen genom att klicka HÄR >>

Att beställa tar ca. 5 minuter. Skriv ut och fyll i blanketten. Scanna/fota och maila till registerutdrag@polisen.se

Ledare mellan 15-18 år behöver hjälp av målsman för att beställa utdraget. Polisens handläggningstid är ca. 2 veckor, vilket är bra att ha i åtanke.

Kansliet håller extra kvällsöppet

Om du har möjlighet att komma till kansliet dagtid (kl. 09-17) går det utmärkt. Bestäm dock en dag och tid med en Fotbollskonsulenterna i förväg.

För de ledare som inte har möjlighet att komma på dagtid, håller vi extraöppet följande kvällar:

 • Tisdag 21 januari, kl. 17:00-19:00
 • Onsdag 22 januari, kl. 17:00-19:00
 • Torsdag 23 januari, kl. 17:00-19:00
 • Tisdag 28 januari, kl. 17:00-19:00
 • Onsdag 29 januari, kl. 17:00-19:00
 • Torsdag 30 januari, kl. 17:00-19:00

Arkiv