Extra chans att lämna domarkvitton!

17 januari 2019


Har du ännu inte lämnat in dina domarkvitton från S:t Eriks-Cupen är det hög tid att göra det nu. Sista dagen att lämna kvittona är fredag 25 januari.

Vår kassör eller våra fotbollskonsulenter finns på plats dagtid på kansliet för att hjälpa dig. För att säkerställa att konsulenterna inte är ute på ett ärende kan du kontakta dem i förväg innan kommer dit.

Konsulenternas kontaktuppgifter >>
Vad som ska finnas på domarkvittona >>

Arkiv