Pop-up mål på plats!

8 juni 2018

3852652


Som du tidigare kunde läsa på vår hemsida, avrundades årsmötet med att alla närvarande deltog i en demokratisk omröstning av de förslag som kommit in gällande de pengar som styrelsen beslutat att avsätta i årets budget. Förslaget som vann omröstningen var att handla in nya pop-mål till våra anläggningar. Vi är jättenöjda med att ha inskaffat pop-up målen då de kommer att bidra till ett bättre flyt och mer glädje under spelet.


Smålagsspelet i fokus

Varje träningsgrupp har nu tillgång till 4 st mål varje gång de tränar. Målen finns i de allmänna förrådsutrymmena på Sundbybergs IP, Örvallen, Rissne IP och Golfängarna. I träning ska alla våra träningsgrupper utgå ifrån vår läroplan där fokus är på smålagsspelet i formerna 3 mot 3, 4 mot 4 eller 5 mot 5.

Fotboll är en sport där explosivitet och reaktivitet på korta sträckor är avgörande. Med smålagsspelet i fokus bidrar vi till att vi får spelare som är kvicktänkta, snabba och explosiva istället för tvärtom. Ett smålagsspel tränar både spelarnas teknik, uthållighet och spelförståelse. Det i kombination med den mindre spelplanen och de färre antalet spelare gör att varje spelare får fler repetitioner och bollkontakter. Vilket i sin tur också gör träningen mer tidseffektivt än ett stort spel.

Arkiv