Ylva på semester

20 juni 2018

473419

Med anledning av att fotbollens kassör Ylva Wastesson går på semester kommer möjligheten till ekonomisk administration vara begränsad

Ylva kommer att jobba fram till torsdag den 29 juni och är därefter ledig. Hon är åter i tjänst tisdag den 23 juli.

Under perioden tar konsulenterna hand om utbetalning av utlägg för domarkvitton. Frågor gällande lagkassor m.m. kan inte besvaras i lika stor utsträckning under denna period.

Arkiv