Tack för ett bra årsmöte!

10 april 2018

IMG_1725

Söndagen den 25 mars höll Sundbybergs IK Fotboll årsmöte på Allaktivitetshuset i Sundbyberg. Vi vill tacka samtliga inblandade för en mycket bra dag tillsammans! Nedan följer en sammanfattning av dagen:

Sedan tidigare har Roberto Capotondi kommunicerat att han inte kommer fortsätta i rollen som ordförande inför i år. Vi vill rikta ett stort tack för Robertos otroliga engagemang och insats under sina 8 år i styrelsen. Roberto kommer dock fortsätta att driva anläggningsfrågan och utveckla spelarutbildningen inom Sundbybergs IK Fotboll på uppdrag av kansliet och styrelsen. Då valberedningen och mötet inte kunnat presentera en ordförande kandidat, ajournerades mötet. Det ajournerade mötet kommer att återupptas den 22 maj kl 18:15 - 20:00 på Sundbybergs IK Kansli (Stationsgatan 9, Sundbyberg).

Under årsmötets inledning redovisades det vilka ledare som erhållit utmärkelser från den gångna säsongen för deras mångåriga tjänstgöring inom fotbollen. Pristagarna var följande:

Hedersdiplom för 10-årigt ledarskap
Roberto Capotondi
Stephanos Tecle

Ungdomsledardiplom för 10-årigt ledarskap
Bo Carlsson (F92, P04 Rissne)
Henrik Alfredsson (F99, Damjunior, Damlag)
Jesper Nilsson (Fotbollsskolan, P92, P93, P01, C-lag, F03)
Madeleine Mellström (Fotbollsskolan, F03)

Därefter redovisade fotbollskonsulenterna status på verksamheten, vilka höjdpunkter vi nådde 2017 och vad vi har att se fram emot 2018. Vidare gick fotbollskonsulenterna igenom nya riktlinjer som styrelsen tagit fram gällande utdrag ur belastningsregistret för samtliga ledare inom fotbollssektionen. Mer information om dessa riktlinjer kommer att kommuniceras så snart som möjligt.

Efter det var det dags för Mikael Eljenmyr, chef för idrottsenheten i Sundbyberg att ställa upp på en live-intervju, där även åhörarna fick ställa frågor till Mikael.

Dagen avrundades med att alla närvarande deltog i en demokratisk omröstning av de förslag som kommit in gällande de 50.000 kr som styrelsen beslutat att avsätta i årets budget. Förslaget som vann omröstningen var att handla in nya pop-mål till våra anläggningar så att varje träningsgrupp ska ha tillgång till flertalet mål varje gång de tränar, oavsett om flera andra träningsgrupper samtidigt ska det finnas så pass många mål att de räcker till alla.
 
Vi vill passa på att tacka vår sponsor, Stockholm Catering, för ett fantastiskt gott bidrag till fikat.

Tack för en riktigt bra dag!

Arkiv