Materialinventering

7 november 2018


I år kommer
 materialinventeringen och beställningen vara uppdelad i två perioder

Genom att ha inventering- och beställningsdagar både innan och efter årsskiftet tror vi underlättar för våra ledare då möjligheten att själv välja när det passar är större.

Viktig info

Material är en av fotbollens största utgifter och därför är vi noga med att inte beställa mer lagmaterial än nödvändigt. För att det ska fungera är det oerhört viktigt att kansli och ledare tillsammans årligen gör en utförlig inventering av varje träningsgrupps lagmaterial.

Innan beställning av nytt material görs ska en fullständig inventering ske. Kansliet kommer inte genomföra inventeringen om inte allt lagmaterial finns på plats. Det lagmaterial som förväntas tas med är:

  • Bollar, västar och koner
  • Förbandslåda
  • Målvaktshandskar
  • Matchtröjor

För mer info om material, klicka på länkarna nedan:


Första tillfället26-28 november kl. 16:00-19:00
Andra tillfället: 14-17 januari kl. 16:00-19:00

Inventeringen sker på Sundbybergs IK kansli på Stationsgatan 9. Notera också att beställning av nytt material endast kan göras under dessa perioder då budgeten sedan spikas.

Arkiv