Status kring inomhusträningstider

9 oktober 2018

bild2-768x1024

Vi får många frågor just nu rörande träningstider inomhus så därför kommer vi med en lägesuppdatering

Målet har varit att inomhustiderna börjar gälla fr.o.m. vecka 45. Men just nu väntar vi på återkoppling från Sundbybergs stad. Vi har lämnat in de underlag vi har blivit ombedda att göra. Vi har även "legat på" vid flertalet tillfällen och kan i dagsläget inte göra så mycket mer än att vänta på svar.

Vi har framfört våra synpunkter på hur vi upplever processen och att det idag inte heller finns tydliga fördelningsprinciper som säkerställer att alla Sundbybergs idrottsföreningar får en rättvis och proportionerlig mängd träningstid.

I och med rådande situation kan vi därför inte ge våra träningsgrupper några svar eller mer information om inomhustider just nu. Vi ber er att ha tålamod och så återkommer vi förhoppningsvis snart med ny information. 

Arkiv