Nu börjar fördelningen av inomhustider

15 oktober 2018

Nu har Sundbybergs IK Fotbolls kansli mottagit de inomhustider som finns till vårt förfogande under inomhusperioden 2018/2019.

Nu börjar en komplex process för kansliet där ett omfattande pussel ska läggas. Som tidigare kommunicerat har alla träningsgrupper möjlighet att få en inomhustid per vecka som är 60 minuter lång. De yngre träningsgrupperna placeras i gymnastiksalar och de äldre i sporthallar. Kansliet har full koll på varje träningsgrupp storlek när de lägger pusslet.

Av tidigare erfarenhet vet vi att det inte är möjligt att göra alla träningsgrupper nöjda men vi försäkrar er om att kansliet gör den mest rimliga tidsfördelningen sett till helheten och alla våra 51 träningsgruppers bästa.

Så här går det till:

  1. Kansliet ser över träningsgruppernas önskemål.
  2. Kansliet placerar ut alla träningsgrupper på de tillgängliga tiderna vi fått av kommunen.
  3. Kansliet kontaktar alla träningsgrupper (lagledaren i första hand) och kollar att den tiden kansliet fördelar fungerar för träningsgruppen.
  4. Ju snabbare svar kansliet får från träningsgrupperna, desto fortare kan träningsschemat bli klart.
  5. Får kansliet besked om att den tilltänkta tiden inte fungerar måste förändringar i pusslet göras och eventuellt behöver andra träningsgrupper kontaktas igen.
  6. När kansliet fått ok från alla träningsgrupper så spikas schemat och kommuniceras ut.


Det är alltså en komplicerad process där många är inblandade. Kansliet jobbar så snabbt och effektivt de kan.


Arkiv