Boka in årsmötet 25/3 - spännande nyheter i år!

23 januari 2018


Söndagen den 25 mars, är årets viktigaste dag i Sundbybergs IK Fotboll. Det är då vi har årets årsmöte. Få andra klubbar i Sverige kan visa upp ett sådant engagemang som har på våra årsmöten. När andra föreningar har 5-10 deltagare brukar vi ha upp till 80 medlemmar på plats. 

Vårt årsmöte gör att Sundbybergs stad, fotbollsförbunden, andra föreningar och våra sponsorer vet att vi är att räkna med!   

Spännande nyheter för i år 

  • Vi avsätter 50000 kr* av nästa års budget för att låta dig som kommer på mötet att vara med och besluta om vad pengarna ska användas till. Kom och säg vad du vill att de ska användas till.
  • Vi har bjudit in Mikael Eljenmyr, enhetschef idrott i Sundbybergs stad, för en Live-intervju om våra idrottsanläggningar. Kom och ställ dina frågor du också. 
  • Vi kommer också att informera om höjdpunkter från förra året, nyheter inför nästa och berätta om nya riktlinjer. 

Match- och träningsfri dag

Mötet riktar sig till dig som är medlem och i synnerhet till alla våra fantastiska ledare. Målet är att alla ledare i samtliga träningsgrupper är på plats! Söndagen den 25 mars är en "träningsfri dag" för alla lag, vilket innebär att alla fotbollsplaner och inomhussalar kommer att vara stängda och nedsläckta den dagen. 

Motioner och förslag till användning av budgetsumman

Motioner och/eller förslag till vad vi ska använda summan 50000 kr* till ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan mötet, det vill säga den 11 mars, och skickas via mejl till fotboll@sik.org

*Summan ska gå till ett tydligt verksamhetsändamål som stöttar Sundbybergs IK Fotbolls värdegrund och läroplanen Sundbybergsmodellen. Pengarna kan inte delas ut till enskilda individer eller träningsgrupper. Förslaget får inte förutsätta ytterligare kostnader än de avsatta 50000 kr eller kräva extra stora arbetsinsatser från fotbollskonsulenterna. Budgeten för förslaget måste vara tydlig.   

Vi ses på årsmötet!

Dag: Söndag 25 mars 2018
Tid: 
10.30-13.30
Plats:
Allaktivitetshuset
Adress:
Sturegatan 10, 17231 SUNDBYBERG


Arkiv