Ungdomsregistrering och licensiering för F/P 2006-2003

22 januari 2018
Spelare 12-14 år skall genomgå en s.k. ungdomsregistrering hos Svenska Fotbollsförbundet. Enligt tävlingsbestämmelserna så är spelaren kvalificerad för matchspel först när ungdomsregistreringen är gjord.

Året då spelaren fyller 15 år skall denne istället licensieras. Enligt tävlingsbestämmelserna så är spelaren kvalificerad för matchspel först när licenseringen är gjord.


Ungdomsregistrering 12-14 år (för 2006-2004)

Blanketten ”Ungdomsregistrering” (uppe till höger) skall fyllas i av vårdnadshavare och samlas in av träningsgruppens lagledare, som i sin tur fysiskt lämnar dem till kansliet. 

  • Alla spelare födda 2006 ska ungdomsregistreras.
  • Endast de nya spelarna födda 2005-2004 som inte registrerats tidigare ska registreras.
  • Kryssa i både fotboll och futsal på blanketten.
  • Kansliet behöver få in era ungdomsregistreringar senast måndagen den 5 mars.


Licensiering 15 år (för 2003 och uppåt)

Blanketten ”Licensiering” (uppe till höger) skall fyllas i av vårdnadshavare och samlas in av träningsgruppens lagledare, som i sin tur fysiskt lämnar dem till kansliet.

  • Alla spelare födda 2003 ska licensieras.
  • Alla spelare födda 2002 och tidigare som inte licensierats förut ska också licensieras.
  • Kryssa i både fotboll och futsal på blanketten.
  • Kansliet behöver få in era licensieringar senast måndagen den 5 mars.


Arkiv