Materialinventering och beställning!

10 januari 2018


kansli

Nu är det dags för din träningsgrupp att inventera och beställa lagmaterial för säsongen 2018.

En av våra återkommande största utgifter varje år just lagmaterial, därför är vi väldigt noga att försöka hålla ner kostnaderna så mycket som möjligt genom noggrannhet och eftertänksamhet i både inventering och beställning.

Syftet är att komplettera redan befintligt material ni har idag och inte byta ut det. För att veta vad din träningsgrupp är berättigade till läser du riktlinjer lagmaterial >>


Viktigt att veta - så funkar det

  1. Ingen beställning kan göras innan en inventering av din grupps lagmaterial är genomförd.

  2. En ledare tar med träningsgruppens nuvarande lagmaterial till kansliet (bollar, västar, koner, matchtröjor).

  3. Kanslipersonalen inventerar materialet och jämför mot det material du tidigare fått.

  4. En kompletterande beställning görs av kansliet om träningsgruppen saknar lagmaterial som den är berättigad till.

  5. Allt lagmaterial som träningsgrupper vill beställa utanför inventering/beställningsperioden finansieras av träningsgrupperna själva.

Om ledarkläder - förbered storlekar

Sundbybergs IK Fotboll står för kostnaden av ledarkläder enligt matrisen du hittar i riktlinjer ledarkläder >>. Alla ledarkläder som vill beställas utanför matrisen bekostas av träningsgrupperna/ledarna själva. Vi ber om er hjälp att i för väg ta reda på era ledarkollegors önskade storlekar för en så smidig beställning som möjligt.

När är det vår tur?

Kansliet är bemannat och öppet nedanstående datum och tider för respektive träningsgrupper att komma dit och utföra sin inventering och beställning:

Om er träningsgrupp inte kan närvara vid det tillfället som är avsatt, meddela någon av konsulenterna detta och så bokar ni in att komma på någon av "drop-in" dagarna istället. Om vi inte hör något från er räknar vi med att ni närvara på utsatt dag. Konsulenternas kontaktuppgifter >>

Mån 15 jan kl. 17.00-20.00
Drop-in (meddela om ni kommer i förväg)

Ons 17 jan kl. 17.00-20.00
P00/99, F/P 2003, 2004

Lör 20 jan kl. 10.00-16.00
F/P 2008, 2009, 2010, 2011

Tis 23 jan kl. 17.00-20.00
F/P2005, 2006, 2007

Sön 28 jan kl. 10.00-16.00
Drop-in (meddela om ni kommer i förväg)

*F/P 2012 genomför ingen inventering/beställning.


Sundbybergs IK Kansli
Besöksadress: Stationsgatan 9, 17268 SUNDBYBERG
Tunnelbana: Sundbybergs Centrum


Arkiv