Planstatus IP/Örvallen

4 augusti 2017

örvallen

Här kommer lite kort information till våra träningsgrupper om plansituationen i kommunen inför hösten

Kansliet har fått beskedet av kommunen att Sundbybergs IP:s nya konstgräs blir preliminärt spelbart fr.o.m. vecka 34. Det innebär att all verksamhet som i dagsläget befinner sig på Örvallen då flyttar tillbaka till Sundbybergs IP, samma dagar/tider.

Kansliet kommer ha ett möte med kommunens tjänstemän som ansvarar för planbokningen, så snart de är tillbaka från sin semester. Så tillsvidare har vi ingen ny information om vilka träningstider vi kommer ha att disponera på Örvallen under hösten.

Vi ber om ert tålamod och återkommer så snart vi har något nytt att förmedla i frågan.
Arkiv