Planstatus: Sundbybergs IP och Örvallen

20 november 2017


Under denna nyhet uppdateras dagligen status kring Sundbybergs IP och Örvallens spelbarhet beroende på vädret.

Är planen snötäckt (oavsett hur tjockt) är planen i regel stängd. Orsaken är att om snön trampas ned, hårdnar den och fryser lätt till is. Vilket i sin tur leder till att planen blir ospelbar ännu längre än den behöver bli.

I och med att Sundbybergs IP och Örvallen är helt nylagda konstgräsplaner kommer de inte att vinterunderhållas, då mattorna behöver "sätta sig" och inte får utsättas för någon extern belastning.


Nuvarande planstatus: stängd

Uppdaterad: 12/12

Det gamla träningstiderna har upphört. Vill ditt lag träna? Kontakta kansliet först.

Arkiv