Info gällande Rissne IP

20 november 2017


Då den första snön fallit och vi går mot osäkrare fotbollsväder framöver slutar det tidigare träningsschemat gälla för Rissne IP från och med idag 20 november.


Då samtliga lag som hållit till på Sundbybergs IP och Örvallen inte längre kan bedriva träningar på dessa planer när snön faller kommer vi behöva göra en omorganisation av träningstider utomhus.

Rissne IP kommer vara kommunens enda utomhusplan som vinterunderhålls. Därav innebär det att tiderna kommer delas med andra föreningar som också ska få plats. Ett nytt schema kommer kommuniceras ut inom kort, där samtliga träningsgrupper F/P 2004 och äldre har fått plats.

Träningsgrupper F/P 2005 och yngre hänvisar vi till sina inomhustider som tidigare delats ut.


Arkiv