Ungdomsregistrering och licensering för F/P 2005-2002

31 januari 2017


Spelare 12-14 år skall genomgå en s.k. ungdomsregistrering hos Svenska Fotbollsförbundet. Enligt tävlingsbestämmelserna så är spelaren kvalificerad till spel först när ungdomsregistreringen är gjord.

Ungdomsregistrering för F/P 2005-2003

Blanketten ”Ungdomsregistrering” (uppe till höger) skall fyllas i av vårdnadshavare och samlas in av träningsgruppens lagledare, som i sin tur fysiskt lämnar dem till kansliet. 

  • Alla spelare födda 2005 ska ungdomsregistreras
  • Endast de nya spelarna födda 2004-2003 som inte registrerats tidigare, ska registreras
  • Kryssa i både fotboll och futsal på blanketten
  • Vi behöver ha intygen senast onsdag den 1 mars


Året då spelaren fyller 15 år skall han/hon licensieras hos Svenska Fotbollsförbundet. Enligt tävlingsbestämmelserna så är spelaren kvalificerad till spel först när licenseringen är gjord.

Licensering för F/P 2002-

Blanketten ”Licensering” (uppe till höger) skall fyllas i av vårdnadshavare och samlas in av träningsgruppens lagledare, som i sin tur fysiskt lämnar dem till kansliet.

  • Alla spelare födda 2002 ska licenseras
  • Nya spelare födda 2001 som inte tidigare spelat/licenserats ska också licenseras
  • Kryssa i både fotboll och futsal på blanketten
  • Vi behöver ha intygen senast onsdag den 1 mars

Arkiv