Materialdagar - inventering och beställning

3 januari 2017


Nu är det dags för din träningsgrupp att inventera och beställa lagmaterial för säsongen 2017. Syftet med materialdagarna är att komplettera redan befintligt material ni har idag och inte byta ut det. För att veta vad ert lag är berättigade till samt förstå nedanstående information behöver ni läsa våra riktlinjer för lagmaterial.

Riktlinjer lagmaterial >>


Notera din materialdag

Kansliet är bemannat och öppet nedanstående datum och tider för respektive träningsgrupp att komma dit och utföra sin inventering och beställning:

  • Måndag 23 januari 16.00 - 20.00 Lag födda 2010 - 2007
  • Torsdag 26 januari 16.00 - 20.00 Lag födda 2006 - 2003
  • Lördag 28 januari 12.00 - 16.00 Lag födda 2002 - 1998
  • Söndag 29 januari 12.00 - 16.00 Extradag

Om er träningsgrupp av förklarliga skäl inte kan närvara vid det tillfället som är avsatt för er, meddela konsulenterna via mejl så kan ni istället komma på söndagen. Om ert lag inte närvarar bedömer vi det som att laget inte är i behov av nytt material. Komplettering av material under året görs i regel inte.

Så funkar det

  1. En ledare tar med lagets nuvarande lagmaterial till kansliet.
  2. Kanslipersonalen inventerar materialet och jämför mot det material du tidigare fått.
  3. Materialet du har, kompletteras så att materialet överensstämmer med vad laget är berättigad till.

Om ledarkläder

I samband med beställningen av lagmaterial ska även ledarkläder beställas. För att veta om ert lag är berättigade till en, för laget, kostnadsfri utdelning av ledarkläder, läs då våra riktlinjer om ledar- och tränarpaket. Förbered er redan innan ni kommer till kansliet med att ta reda på vad för storlekar de olika paketen ska beställas i. Självklart kan alla beställa ledarkläder men då bekostas det av laget eller ledarna själva.

Riktlinjer ledarkläder >>

Arkiv