''För oss är det viktigt att ge tillbaka''

9 december 2016

martinbjorgell

Handelsbankens kontor i Sundbyberg har under året gått in som en av våra sponsorer. Vi har fått en pratstund med kontorschef Martin Björgell om samarbetet 

Hej Martin! Hur kommer det sig att ni valt att stötta Sundbybergs IK Fotboll?

– För oss är det viktigt att ge tillbaka! En av våra styrkor är att vi finns lokalt i Sundbyberg och har därför möjlighet att ge tillbaka till den lokala befolkningen. Vi vill göra en bra insats för de barn, ungdomar och lokala kunder som finns i vårt område genom att i det här fallet stötta fotbollen.

Vidare har vi noterat att Sundbybergs IK fotboll jobbar med en tydlighet i sin värdegrund som skapat en positiv känsla där breddidrotten får ta plats med god kvalité vilket i sin tur ger goda förutsättningar för glädje genom hela livet.

Vad innebär det för er i praktiken att vara en sponsor?

– På lång sikt när vi ser att barnen får en aktiv och stimulerande fritid som är meningsfull, så minskar utanförskap och skadegörelse i området. Det är för oss som bank något väldigt positivt, då det innebär lägre risker och mindre kostnader. Det blir bra för samhället sett ur affärsmässiga grunder att många människor får tillgång till idrotts- eller föreningslivet i tidig ålder.

Inom Sundbybergs IK fotboll tror vi på att fotboll förenar. Vad tror du om idrottens möjligheter till ett bättre samhälle?

– Jag tror starkt på att idrotten är med och påverkar samhället på ett omfattande sätt. Om man tittar på min egen bakgrund, har föreningslivet hjälpt mig genom hela min uppväxt och varit starkt bidragande till att jag kunnat agera som ledare i näringslivet. Det skapar en förståelse att vi kan göra mer tillsammans och att man kan samarbeta mellan företag, kommun, föreningsliv och offentlig sektor.

Just föreningar är en jätteviktig kraft på det sättet att våra barn och ungdomar tidigt får lära sig att jobba i grupp, respektera varandra och att dessutom få göra detta i en gemenskap där man demokratiskt beslutar om både vad som tar oss fram idag och i framtiden.

Tack Martin och Handelsbanken!

Faktaruta
Namn: Martin Björgell
Titel: Kontorschef
Företag: Handelsbanken Sundbyberg

Arkiv