Vad tycker du? Resultat av serveyundersökningen

4 november 2016


För några veckor sedan gjorde kansliet och styrelsen en första test med att skicka ut en undersökning där vi bad våra aktiva (spelare, ledare, föräldrar) att svara på några frågor. Frågorna handlade om SIK Fotbolls verksamhet och själva testen var till för att se om det här kunde vara ett bra sätt att samla in mer information om vad våra aktiva faktiskt tycker.

På grund av att det fanns tekniska begränsningar i det här första testet kunde vi bara skicka ut frågan en enda gång. Mot bakgrund av det var svarsfrekvensen fantastisk: hela 357 av ca 1300 svarande! Det är mycket högt för den här typen av undersökningar.  

Några exempel på vad vi fick veta: 

  • 52 % skulle mycket gärna rekommendera SIK Fotboll till en bekant. Bara 16% skulle tveka att göra det.
  • Våra ledare och föräldrar är mest nöjda med SIK Fotboll, medan spelarna är något mindre nöjda.
  • Överlag är man mycket nöjd med kvaliteten på träningar och trivseln i föreningen, medan man är något mindre nöjd med träningstiderna.
  • 84 % av de tillfrågade anser att det tränas 'lagom mycket' i deras träningsgrupp.
  • Det mest alarmerande svaret vi fick in var att bara 63 % av det svarande fått boken Sundbybergsmodellen. Sundbybergsmodellen är vår obligatoriska läroplan för fotboll och den ska finnas i alla familjer som är aktiva i SIK Fotboll. Boken har delats ut till alla ledare så att de i sin tur kunnat dela ut den till familjerna. Om du inte fått boken ska du snarast vända dig till din kansliet så får du ett exemplar.  

Testen vi gjorde blev mycket positiv och nu har vi beslutat att gå vidare med att fullt ut köpa in servey-verktyget. Det betyder då att vi framöver kan genomföra regelbundna fullskaliga undersökningar, börja mäta om resultatet blir bättre och våra aktiva blir mer nöjda. 

Arkiv