Dags att beställa lagmaterial samt ledar och tränarpaket

6 januari 2016

Vad för lagmaterial kan ni beställa?

Nu är det dags för din träningsgrupp att beställa lagmaterial för kommande säsong. Syftet med materialbeställningen är att komplettera redan befintligt material ni har och inte byta ut det. För att veta vad ert lag är berättigade till, förstå hur förfarandet av materialbeställningen går till samt förstå nedanstående information behöver ni läsa policyn om lagmaterial.

LÄS POLICY FÖR LAGMATERIAL HÄR >>

Vecka 3 är kansliet bemannat och öppet nedanstående datum och tider för respektive träningsgrupp att komma dit och utföra sin lagmaterialbeställning:

  • Måndag 18 januari 16:00-20:00 - P/F 10-07
  • Onsdag 20 januari 16:00-20:00 - P/F 06-03
  • Lördag 23 januari 12:00-16:00 - P/F 02-97
  • Söndag 24 januari 12:00-16:00
Notera att tillfällena är uppdelade i olika åldersblock. Om er träningsgrupp av förklarliga skäl inte kan närvara vid det tillfället som är avsatt för er, meddela Isaac via mejl så kan ni istället komma på söndagen. Om ert lag inte närvarar bedömer vi det som att laget inte är i behov av nytt material.

Vem kan beställa ledar- och tränarpaket?

I samband med lagmaterialbeställningen ska även ledar- och tränarpaket beställas. För att veta om ert lag är berättigade till en kostnadsfri utdelning av ledarkläder, läs då vår policy om ledar- och tränarpaket. Förbered er redan innan ni kommer till kansliet med att ta reda på vad för storlekar de olika paketen ska beställas i. Självklart kan alla beställa ledarkläder men då bekostas det av laget eller ledarna själva.

LÄS POLICY FÖR LEDAR- OCH TRÄNARPAKET HÄR >>

Arkiv