Sal 2 i Ängskolan stängd pga reparation

4 januari 2016 Vi har tyvärr fått besked från kommunen att en vattenskada har upptäckts i Ängskolans sal 2. Detta innebär att ett reparationsarbete har påbörjats och kommer dessvärre hålla salen stängd tills någon gång runt månadsskiftet januari-februari. Exakt datum är i dagsläget ännu inte fastställt. Sal 1 påverkas inte av arbetet och kommer vara öppen som planerat.

De lag som berörs av reparationsarbetet i sal 2 kommer kontaktas och få information av kansliet under morgondagen, tisdag den 5 januari.
Kommentar Är träningen då inställd eller kör vi på sal 1?
- Ronya Özbay. 7 jan 2016 (Svara på inlägg | Abuse)
Kommentar Ronya, vi kör i sal 1
- Tomas - DJ. 7 jan 2016 (Svara på inlägg | Abuse)

Arkiv