Ungdomsregistrering och licensering för F/P 2004-2001

20 januari 2016


Ungdomsregistrering för F/P 2004-2002

För spelare 12-14 år görs en så kallad ungdomsregistrering hos Svenska Fotbollsförbundet.

Anledningen till den registreringen är att enligt tävlingsbestämmelserna så är spelaren kvalificerad till spel först när registreringen är gjord. Det underlättar också administrationen om spelaren vill byta förening. Blanketten ”Intyg för ungdomsregistrering” skall fyllas i av vårdnadshavare. Spelarna måste också registreras som Futsalspelare, inomhusfotbollsspelare. Registrering som futsalspelare sker på samma blankett som spelarregistrering.

Vi vill ha in intyget senast fredag den 26 februari.


Licensering för F/P 2001

Året då spelaren fyller 15 år skall han/hon licensieras hos Svenska Fotbollsförbundet.

Gällande licensieringsblanketten som ni finner i länken ovan behöver spelares vårdnadshavare underteckna och kryssa i både fotbollspelarlicensen och futsallicensen. 

Vi behöver få in licensieringsblanketten för att ni ska kunna spela i S:t Erikscupen senast måndag den 2 mars.

Arkiv