Träningstider på Golfängarnas BP, Hallonbergens BP, Rissne IP, Ursviks IP

30 mars 2015 Träningstidsschemat nedan gäller från och med onsdag den 1 april och resterande del av utesäsongen, det vill säga fram till nästa inomhusperiod i oktober/november. För att förstå vad det innebär att blivit tilldelad en under renoveringstid behöver ni läsa nyheten information om träningstider som berör alla. Den hittar ni genom att klicka här.

På Golfängarnas BP är Plan 1 planen närmast värmeverket och plan 2 planen längst bort från värmeverket.

Om ni avser att vid något tillfälle inte utnyttja er träningstid meddela det till Moe så att någon annan grupp kan träna på den tiden vid det tillfället. Schemat läses på så vis att er träningsgruppsnamn kommer först och därefter kommer era tider.

F2009

Onsdag, 17-18 på Golfängarnas BP (Plan 2)

P2009 City

Onsdag, 17-18 på Golfängarnas BP (Plan 1)

P2009 HÖ

Onsdag, 17-18 på Hallonbergens BP (Ena planhalvan)

P2009 UD

Torsdag, 17-18 på Hallonbergens BP (Ena planhalvan)

P2009 Central

Torsdag, 17-18 på Golfängarnas BP (Plan 2)

F2008

Måndag, 17-18 på Golfängarnas BP (Plan 2)

P2008 City

Torsdag, 17-18 på Golfängarnas BP (Plan 1)

P2008 Hursd

Tisdag, 17-18 på Golfängarnas BP (Plan 2)

P2008 LA

Onsdag, 18-19 på Golfängarnas BP (Plan 2)

F2007 

Tisdag, 17-18 på Golfängarnas BP (Plan 1)

P2007 City

Måndag, 17-18 på Golfängarnas BP (Plan 1).

P2007 Hör

Tisdag, 17-18 på Hallonbergens BP (Ena planhalvan)

P2007 Ursvik

Tisdag, 17-18 på Ursviks IP (Ena planhalvan)

Under renovering:

Tisdag, 17-18 på Hallonbergens BP (Ena planhalvan)

F2006 

Tisdagar, 19-20 på Golfängarnas BP (Plan 1)

Torsdag, 18-19 på Golfängarnas BP (Plan 1).

P2006 City

Måndag, 18-19 på Golfängarnas BP (Plan 1).

Torsdag, 19-20 på Golfängarnas BP (Plan 1)

P2006 Duvbo

Måndag, 18-19 på Golfängarnas BP (Plan 2).

Torsdag, 19-20 på Golfängarnas BP ( Plan 2)

P2006 Central

Tisdagar, 19-20 på Golfängarnas BP (Plan 2)

Torsdag, 18-19 på Golfängarnas BP (Plan 2).

F2005

Måndag, 17-18 på Hallonbergens BP 

Torsdag, 18-19 på Hallonbergens BP

Under renovering:

Måndag, 17-18 på Hallonbergens BP (Ena planhalvan)

Torsdag, 17-18 på Hallonbergens BP

P2005 City

Måndag, 19-20 på Golfängarnas BP (Plan 1&2)

Onsdag, 19-20 på Golfängarnas BP (plan 1&2)

Under renovering:

Måndag, 19-20 på Golfängarnas BP (Plan 1)

Onsdag, 19-20 på Golfängarnas BP (plan 1)

P2005 Rissne

Måndag, 18-19 på Hallonbergens BP

Torsdag, 19-20 på Rissne IP (Ena planhalvan)

Under renovering:

Måndag, 17-18 på Hallonbergens BP (Ena planhalvan)

Onsdag, 18-19 på Golfängarnas BP (Plan 1)

F2004

Onsdag, 18-19 på Hallonbergens BP

Söndag, 10-11 på Hallonbergens BP

Under renovering:

Onsdag, 17-18 på Hallonbergens BP (Ena planhalvan)

Söndag, 10-11 på Hallonbergens BP d.v.s. er ordinarie tid.

P2004 City

Måndag, 16-17 på Sundbybergs IP (Plan 1).

Torsdag, 16-17 på Sundbybergs IP (Plan 2)

Under renovering:

Måndag, 16-17 på Golfängarnas BP (Plan 1).

Torsdag, 16-17 på Golfängarnas BP (Plan 2)

P2004 Duvbo

Onsdag, 18:15-19:30 på Rissne IP (En planhalva med P04 Rissne) 

Söndag, 17-18 på Hallonbergens BP

Under renovering:

Onsdag, 19-20 på Golfängarnas BP (Plan 2)

Söndag, 17-18 på Hallonbergens BP d.v.s. er ordinarie tid.

P2004 Rissne

Måndag, 17:00-18:15 på Rissne IP (En planhalva med P04 Duvbo)

Onsdag, 18:15-19:30 på Rissne IP (Ena planhalvan) 

Under renovering:

Måndag, 19-20 på Golfängarnas BP (Plan 2)

Onsdag, 17-18 på Hallonbergens BP (Ena planhalvan)

P2003 City

Måndag, 18:15-19:30 på Rissne IP (Ena planhalvan)

Söndag, 09:00-10:00 på Golfängarnas BP

Under renovering:

Tisdag, kl 18:00-19:00 på Hallonbergens BP.

Torsdag, kl 18:00-19:00 på Hallonbergens BP

P2003 Duvbo

Måndag, 18:15-19:30 på Rissne IP (Ena planhalvan)

Onsdag, 18:15-19:30 på Rissne IP (Ena planhalvan)

Lördag, 17:00-18:00 på Hallonbergens BP

Under renovering:

Måndag, kl 18:00-19:00 på Hallonbergens BP.

Onsdag, kl 18:00-19:00 på Hallonbergens BP


Arkiv