Nyheter i S:t Eriks-Cupen 2016

1 december 2015
Inför säsongen 2016 har det tillkommit en del nyheter i S:t Eriks-Cupen som du som ledare behöver ta del av.

Några nya saker gäller endast för 5-manna, ett par saker rör 9- och 11-manna, samt en hel del som gäller för alla lag i samtliga åldrar. Ta noga del av informationen nedan som gäller just er ålder och lag.


För alla lag

Reglera spel i fel åldersklass (alla åldrar)
Halva laguppställningen måste bestå av spelare från rätt årskull.

Om man är 8 spelare till en 5-manna match måste minst 4 vara från rätt årskull, om man är 15 spelare till en 11-mannamatch måste man vara minst 8 från rätt årskull osv.

Denna åldersreglering införs i hela S:t Eriks-Cupen både för pojkar och flickor.


Extra avgifter för urdragna lag (gäller alla)
Ca 500 lag dras ut från S:t Eriks-Cupen varje år. Det uppstår nästan 400 vakanta platser.

För att komma tillrätta med detta införs extra avgifter (utöver garantiavgiften) för att dra ur lag från S:t Eriks-Cupen, dessa extra avgifter kommer att faktureras föreningen snarast möjligt.

Extra avgifter (utöver garantiavgiften) för urdragna lag 2016:
1/2 - 31/3 2016 1000:-
Fr.o.m. 1/4 2016 2000:-


Förändrade rutiner gällande domarbetalning (gäller alla)
Domaren OCH föreningen har Swish – domarersättning förs över direkt via Swish.

Domaren har Swish men inte föreningen – domarersättning skall betalas kontant.

Domaren har inte Swish men föreningen har – domarersättning sätts in på konto.

Föreningen har alltid möjlighet att betala domaren kontant.

Inga ändringar gällande kvitton.


För 5-mannalag

Extra spelare vid stort underläge (5-manna)
Vid fyra måls överläge till något av lagen, får det lag som ligger under ta in ytterligare en utespelare. Vid sex måls skillnad, ytterligare en spelare.

Om/när det lag som ligger under reducerar så att skillnaden blir mindre än fyra mål (eller sex mål) plockar laget ut en övertalig spelare. Max två extra spelare får sättas in.

Detta ska gälla i samtliga 5-mannamatcher som spelas i S:t Eriks-Cupen.


Första fri vid inspark (5-manna)
Inspark får utföras var som helst inom straffområdet med en spark på liggande boll eller med ett utkast från målvaktens händer. Bollen ska lämna straffområdet innan den är spelbar för någon spelare.

Det försvarande laget ska backa hem till sin egen planhalva för att spelaren som utför insparken i lugn och ro ska kunna sparka bollen vidare till någon av sina medspelare.

Det är domarens ansvar att se till så att detta fungerar på ett bra sätt.

Om domaren bedömer att motspelarna inte backar tillbaka tillräckligt, ska domaren tydligt instruera dessa och därefter låta insparken ske.

Väljer spelaren som utför insparken en snabb igångsättning innan motståndarna har hunnit tillbaka mot mittlinjen, ska domaren låta spelet fortgå.


För 9- och 11-mannalag

Avskaffande av upp- och nedflyttning (9- och 11-manna)
Fri anmälan har införts fr.o.m. hösten 2015 och med anledning av detta har upp- och nedflyttning i S:t Eriks-Cupen avskaffats.


Spelarlegitimationer (F/P 15 år och äldre)
Spelarlegg tas bort helt i S:t Eriks-Cupen.

De finns kvar i våra representationsserier men det är valfritt om man vill använda StFF:s spelarleg eller annan godkänd id-handling (inga extra avgifter tas ut).


Gult kort = automatiskt byte (Endast F/P 15 år)
Fr.o.m. 2016 införs gult kort = automatiskt byte i F/P15-årsklasserna som ett test. Detta kommer att utvärderas efter säsongen och ev. införas i full skala 2017.

Bytet är inte tidsatt, det är upp till ledaren att avgöra när spelaren kan delta i matchen igen.

Rekommendationen är att bytet bör vara minst 5 min långt.

Denna regel har tillkommit för att stötta arbetet med Fair Play inom ungdomsfotbollen.

Dock ska inte laget bli bestraffat, utan endast den spelare som begår förseelsen.

Arkiv