Hej Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg

11 november 2015 Jonas, vi representerar Sundbybergs IK Fotboll, Sundbybergs största folkrörelse och nyligen utsedd till "Årets barn- och ungdomsförening i Stockholm". Det är också vi som blivit kända i hela Sverige för vår kvällsfotboll i Hallonbergen, för vårt unika fullsatta årsmöte och för att vi är först i Sverige med att ge ut vår fotbollsutbildning i bokform. Det har gått så bra för oss de senaste åren att vi av Svenska Fotbollsförbundet ses som en föredömlig förening (till och med Herrlandslaget besökte oss och vi syns på stora skärmen i Friends Arena vid landskamper). Vi står för bredd, kvalitet, transparens och demokrati. Vi finns i Sundbyberg och älskar vår kommun och vi har ännu mycket mer att ge. Det är därför jag skriver till dig. 

Du förstår, vi har stött på ett problem som vår ideella kraft inte rår på. Det kom upp nu när vi försökte förstå varför vi riskerar att många av våra 1000 barn- och ungdomsspelare står utan träningstider i vinter. I samband med det ville vi gärna berätta hur just vi tror att kommunens anläggningar kan förbättras och byggas ut för göra största nytta för alla i Sundbyberg och för alla våra medlemmar. Det vi då förstod är något du kanske inte känner till men absolut bör veta: Vi har ingen röst för att komma till tals!

I Sundbyberg har kommunen lämnat åt den så kallade "Idrottsalliansen" att representera alla föreningarna i kommunen när det kommer till vilka anläggningar som behöver förbättras eller byggas. Det är Idrottsalliansen som tar fram underlaget till vad som kallas för "Handslaget", det vill säga vad kommunen sedan har för avsikt att genomföra av Idrottsalliansens förslag. Det förslag som du Jonas sedan skriver under. Det är till Idrottsalliansen man ska gå och berätta om vad man som förening anser vara bra för kommunens utveckling av idrotten. Men där har vi ingen representant. Vi från vår sida representerar 1000 barn och ungdomar med familjer och ca 200 ledare, men har ingen röst i Idrottsalliansen. Nu när du och kommunstyrelsen i Sundbyberg ska besluta om anläggningsutveckling för perioden 2015-2018 så räknas inte vi. Ingenting av det som presenteras där kommer ifrån oss. 

I våra ögon ser det här inte alls bra ut:

  • Handslaget saknar förankring i kommunens största idrottssektion, vilket utesluter representanter från den största sporten från att vara med och besluta om vad som är bra utveckling av kommunens idrott. Idrottsalliansens sammansättning är med andra ord inte representativ.
  • Själva metoden för hur det går till när förslaget tas fram är inte transparent och förankrad hos alla intressenter. Hur det exakt går till när beslutsunderlag tas fram och på vilka grunder beslutet tas fram är inte öppet för allmänhetens kännedom och granskning. Inte ens vi i vår styrelse har hela bilden. 
  • Bristerna i tydlighet kring bedömningskriterier, krav på underlag och riktlinjer för beslut gör att kommunen i slutänden inte grundar sina beslut på faktisk analys, utan snarare på upplevda behov från dem som faktiskt kommer till tals och har en direkt dialog med stadens kontaktpersoner. 
  • Det blir också otydligt vad kommunen har för övergripande strategi, i vilken riktning man vill utveckla idrotten och vad idrotten ska ge kommunens invånare tillbaka. När satsningarna är gjorda ska de ju också följas upp så att nyttan kan styrkas eller ej och lärdomar kan dras. Utan noggrant förarbete med tydliga krav på underlag så är det inte möjligt. 
  • Vi ser en beslutsprocess som inte är transparent, har brister, som genomförs utan idrottens sakkunniga och utan bred representation. Det kan bara sluta med att saker tar en riktning där godtycke är en stor risk och bara dem som har möjligheten att komma till tals får gehör. Det slutar lätt med att de svagaste rösterna blir mest lidande. I det här fallet blir det till och med en "stark röst" som är svag.  
Jonas, vi vill också vara med och utveckla kommunens idrott. Ännu mer än vi redan gjort, men vi håller på att gå in i en vägg. Vi kommer inte längre med ideellt arbete och fantasi. Vårt uppmärksammade entreprenörsskap och vår vilja att med egna insamlingar och medel bidra håller på att kvävas. 

Vi behöver få vara med och besluta på samma villkor som vi vill att alla andra idrotter ska få ha. Det är otänkbart att det under flera år fattas beslut om utbyggnad av fotbollsplaner utan att vi fått vara med som intressenter eller sakkunniga. Vi får veta om beslut som både indirekt och direkt rör fotbollen, utan att vi själva varit med. Ingenting i det liggande Handslaget speglar våra behov eller kommer ifrån vår röst. Vi skriver till dig på våra 1200 medlemmars vägnar och ber dig att ge oss en transparent och demokratisk behandling. 

Med förhoppning om att höra av dig snart

Bästa hälsningar!

Roberto Capotondi, Ordförande 
Stephanos Tecle, Styrelseledamot
Christian Abboud Maksoud, Styrelseledamot
Sundbybergs IK Fotboll
Kommentar Fantastiskt bra skrivet!
- Siri. 11 nov 2015 (Svara på inlägg | Abuse)
Kommentar Härligt! P09-city står bakom er 100%
- Pegah och Otis. 11 nov 2015 (Svara på inlägg | Abuse)
Kommentar Stor eloge till styrelsen för ert arbete och engagemang! Vi är verkligen på rätt väg.
- Tomas - DJ. 11 nov 2015 (Svara på inlägg | Abuse)
Kommentar Mycket bra skrivet!
- Carina Söderman. 11 nov 2015 (Svara på inlägg | Abuse)
Kommentar Skitbra Roberto.
- robert. 11 nov 2015 (Svara på inlägg | Abuse)
Kommentar Bra jobbat Roberto. Jag håller med om att det är dags att investera i våra ungdomar. Nu är det tid för att investera i Sundbybergs framtid i form av de som bor, lever och arbetar här och inte bara dem som passerar förbi våren stad Jonas.
- Ulf G. 11 nov 2015 (Svara på inlägg | Abuse)
Kommentar Mycket bra skrivet! Sitter som ett frågetecken ... är Sundbybergs största idrottsförening inte bjuden till diskussioner med kommunen om framtiden och behov av anläggningar ... otroligt!
- Per. 11 nov 2015 (Svara på inlägg | Abuse)
Kommentar Dom är definitivt inbjudna till diskussion! Ordförande i alliansen är Jan kihl som dessutom är ledamot i huvudstyrelsen i sik och i anläggningsrådet sitter Ylva wastesson som är kanslichefen i sik. Så nog är sik representerade allt! Känns som att fotbollen är griniga för att dom inte får bestämma..
- Tobbe. 11 nov 2015 (Svara på inlägg | Abuse)
Kommentar Fotbollen är nog den sport som förenar alla delar av Sundbyberg mest. Den borde få det utrymme den förtjänar. Men jag har till och med sett forbollsplaner bebyggas genom direkta beslut av kommunen i närtid.
- Hans. 11 nov 2015 (Svara på inlägg | Abuse)
Kommentar Kudos Sundbybergs IK. Fortsätt kämpa! Pelle Brädefors, Klubbchef Karlbergs BK
- Pelle Brädefors. 12 nov 2015 (Svara på inlägg | Abuse)
Kommentar Mycket bra skrivet! jag hoppas att Sundbybergs fotboll får gehör för det fantastiska arbete som görs. Zegai Habtom
- zegai. 18 nov 2015 (Svara på inlägg | Abuse)

Arkiv