Möte med kommunen om vinterträning

10 november 2015 På tisdagen träffade SIK Fotboll genom Roberto (ordförande) kommunens tjänstemän för att diskutera fotbollens vinterträning. Med på mötet var Mikael Eljemyr (idrottschef), Martin Hamrin (verksamhetsansvarig idrott), Karin Ljunggren (Fritidskonsulent) och Johan Larsson (Föreningsstrateg). Mötet präglades av god dialog, även om det också gav oss insikten om ett problematiskt läge gällande träningsmöjligheter på vintern.

Vi vill uppmana alla våra aktiva ledare, spelare och familjer att ta del av den här informationen. Det är viktigt att förstå vad som påverkar tilldelning av tider och vilka typer av beslut som påverkar vad. Vad kansliet kan göra, vad tjänstemän på kommunen kan göra och vad som styrs av politiska beslut. 

Sammanfattning av nuläget i punktform:

 1. SIK Fotboll klassas som utomhussport. Inomhussporter får företräde till inomhustider. 
 2. Tillväxten i kommunen gör att det blir fler och fler träningsgrupper per tillgängliga inomhustider. SIK Fotboll kan därför inte räkna med mer än 1 tid per träningsgrupp, upp till en viss ålder (ej klart). Efter den åldern blir det ingen inomhustid. 
 3. Faktum kvarstår att Fotbollen i kommunen har störst träningsbehov (antal lag och deltagare) på vintern av alla sporter i kommunen. Även att fotboll är en inomhussport med 100-tals fotbollsturneringar per vinter. SIK Fotboll har varit tillmötesgående och meddelat kommunen att man är villig att styra om så mycket av verksamheten som möjligt till utomhusspel, för att frigöra så mycket inomhustider som möjligt. Det viktiga för SIK Fotboll är att kunna planera med framförhållning och att kunna vara tydliga mot sina 45 träningsgrupper. Dessutom förutsätter upplägget då att det finns planer att spela på. 
 4. Kommunen erbjuder SIK Fotboll att disponera Sundbybergs IP fritt under veckorna 43-04. Planen ska då underhållas efter bästa förmåga utifrån de väderförhållanden som råder. Det finns utrustning och man kommer att salta. Omklädningsrum kommer att vara öppna, lampor tända och det kommer att gå att ringa för att höra om planen är spelbar. Efter vecka 04 gäller andra villkor. Övriga planer kommer inte att vinterunderhållas. 
 5. Om det blir en sträng vinter (typ 2012/2013 och 2013/2014) så kan fotbollens möjligheter till utomhusträning upphöra helt under vinterperiodens 3-6 månader. Sundbybergs IP är dessutom i dåligt skick och saknar bra dränering, vilket leder till att den lättare påverkas av ogynnsamt väder och inte blir spelbar. 
 6. Genom att ge SIK Fotboll tillgång till Sundbybergs IP under veckorna 43-04 ges SIK Fotboll inte möjlighet att planera med framförhållning och kan inte ge sina lag kontinuitet. De flesta träningsgrupperna har sina uppehåll någon gång under den perioden (som redan börjat), julhelgerna inträffar och sedan är det dags att börja planera om igen. SIK Fotboll tycker att perioden borde förlängas till vecka 12. 
 7. Konsekvensen av ovan blir att de lag som vill försäkra sig om någorlunda regelbunden utomhusträning på vintern får hyra planer i egna eller andra kommuner och bekosta det per spelare och familj. Vilket går rakt mot vad SIK Fotboll (och kommunen) skulle önska var nödvändigt, med tanke på de resurssvagaste familjerna.
 8. Det finns heller i dagsläget inga planer på att bygga en fotbollshall eller uppvärmd fotbollsplan. SIK Fotboll har förtydligat att vi erbjuder oss att mobilisera alla tänkbara krafter för att bidra till förverkligandet av en en fotbollshall. En utvecklingsfond finns, kontakt med sponsorer finns, villighet att samverka med andra klubbar i kommunen finns och vi är säkra på att alla medlemmar skulle vilja hjälpa till.

Varför blev det så här och vad kan vi göra?

Från SIK Fotbolls sida ser vi att den här situationen har uppkommit på grund av en blandning av orsaker: 

 • Fler sporter tränar mer på vintern, fler invånare innebär fler träningsgrupper och större behov av inomhustider. Antalet hallar ökar inte i samma takt som behovet. Hur bedömningen av vad som behövs går till, och av vad som beslutas att byggas, är oklar för oss. Vi kan inte uttala oss om huruvida det är dålig kvalitet på beslutsunderlaget, dålig kvalitet på dialogen inom och/eller mellan föreningar eller om besluten helt varit avsiktligt underdimensionerade. 
 • Historiskt så har det löst sig med inomhustider och bara några enstaka seniorlag har behövt ordna med utomhustider. Dialogen med kommunen, vår hantering och deras uppmärksamhet har inte förnyats utifrån de nya villkoren som nu råder. Vi får alla ta vårt ansvar där och börja om. 
 • SIK Fotbolls "arenabehov" presenteras tillsammans med moderklubbens (SIK:s) behov inför "Idrottsalliansen", som sedan presenterar inför beslutande politiker. För SIK Fotboll betyder det att man först måste ställa sina behov i förhållande till SIK:s 10 övriga sektioner och hoppas på gehör. Därefter i förhållande till andra sporter och föreningar i kommunen. Det är uppenbart att det inte leder till att våra behov får proportionellt genomslag. Ursviks IK och Rissne IF, båda fotbollsföreningar med totalt ca 350 medlemmar, presenterar var för sig direkt mot beslutande och i förhållande till vår moderklubb (3000 medlemmar, varav fotbollen utgör över 1000). I vårt tycke borde Idrottsalliansen inordnas per sport och inte per förening. SIK Fotbolls ordförande har därför bjudit in Ursviks IK:s och Rissne IF:s ordföranden till samtal om framtiden. 
SIK Fotbolls bild av nuläget är att det behövs ordentliga omtag i dialog med både tjänstemän och politiker. Vi har alla bidragit till nuläget. Vi har som sektion visat nu under flera år att vi själva leder utvecklingen på de områden vi kan påverka med egen kraft. Vi är utnämnda till "Årets bästa barn- och ungdomsförening i Stockholm 2015" på grund av det. Vi har prickat av mängder av milstolpar och fått uppmärksamhet i hela landet och på nationella förbundet för dessa. Det är olyckligt att alla runtomkring Sundbyberg gillar oss, men att vi på hemmaplan inte kan ge våra träningsgrupper ett tydligt svar på om de kan träna i vinter eller inte. 
Kommentar Lägg plastgräs och släng upp ett tält över Ör så har vi löst stora delar av problematiken. Om vi kan mobilisera krafter och resurser och framförallt sponsorer (ex "ICA-hallen" ;) så bör ju kommunens insats vara av ringa karaktär (lite tillstånd och bygglov etc)... Känner vi ingen på ICA? ;)
- Thomas. 27 okt 2015 (Svara på inlägg | Abuse)
Kommentar Som Thomas ovan fast släng upp ett tält över Sundbybergs IP istället!
- Per. 28 okt 2015 (Svara på inlägg | Abuse)
Kommentar Konstigt nog har ett pojklag 2008 redan fått inomhusträningstider som påbörjades förra söndagen medan F2008 alltså samma ålderkklass som dessa pojkar (och även flickorna F2006) inte har fått träningstider än så länge. Var är jämställdheten?
- klaus hammes. 31 okt 2015 (Svara på inlägg | Abuse)
Svar till: klaus hammes Hej Klaus, Jag har faktiskt inga ord. Tycker att det är tråkigt att du har valt en väg där du vill framställa oss i dåliga dagar. Just nu tränar vi inte inomhus, med undantag av våra lekisgrupper, utan håller faktiskt på att utreda och fördela vinterperioden. Så vänligen bespara oss dina kommentarer som saknar insikt och grund. Hälsningar, Stephanos Tecle
- Stephanos Tecle. 3 nov 2015 (Abuse)
Kommentar Jag tycker det är jättebra att våra barn har andra aktiviteter än fotboll på vintrarna. Det gör att dom inte tröttnar, tränar andra muskler och träffar olika kompisar. Träning för fotbollslaget kan göras på många olika sätt under vintern. Du har Ursviksspåret med ett litet ute gym, golfängarna där bollen även kan rulla, man kan köra stafetter, kull eller andra lekar. Det handlar om att röra sig, ha kul och träffa sina kompisar. Vill passa på att berömma SIK för Årets barn och ungdomsförening samt Sundbybergsmodellen. MVH Robban
- Robert Pilskog. 4 nov 2015 (Svara på inlägg | Abuse)
Kommentar Bra skrivet Robert Pilskog - jag håller med! Det finns andra aktiviteter som hör vintern till mer,(om det blir någon vill säga) t.ex skidor, skridskor, pulkaåkning, som tränar muskler, balans och ger frisk luft med. För alla med begränsad budget är ett tips myrorna och blocket - har själv hittat mkt bra vinterutrustning för små slantar där :)
- Cecilia. 6 nov 2015 (Svara på inlägg | Abuse)
Kommentar För min egen del tycker jag att VALFRIHETEN för varje familj är det viktigaste. Fotboll är landets mest efterfrågade åretruntaktivitet och det beror på att det finns intresse och passion för sporten. I vår läroplan för fotboll, Sundbybergsmodellen, uppmuntrar vi genomgående till alternativa sporter och allsidig träning, men det måste vara valfritt. 100-tals familjer och barn vill bara spela fotboll. Många av dessa familjer har inget som helst intresse av skidor, skridskor mm. Utan fotboll blir det inget alls eller tv-spel. Men viktigast av allt: Det här handlar om att kommunen inte kan erbjuda en grundläggande nivå av planer och hallar för fotboll under vintern. Det är inte en fråga om fotboll mot andra aktiviteter.
- Roberto Capotondi. 7 nov 2015 (Svara på inlägg | Abuse)

Arkiv