Om Sundbybergsmodellsarbetet

10 juni 2014 På SIK Fotbolls årsmöte valde mötet att prioritera ett omtag av Sundbybergsmodellen. Sundbybergsmodellen i sin helhet antogs 2007 och sen dess har det inte genomförts några större förändringar och den har inte heller var ett tillräckligt konkret verktyg för våra lag och ledare.

I början av maj 2014 påbörjade ledningen ett arbete med Sundbybergsmodellen och nu har vi gjort en första prognos kring när vi är färdiga. Vårt mål är att vi ska vara klara med följande i november 2014:

1. Verksamhetsriktlinjer
2. Säsongsplaneringar
3. Träningspass för 5- och 7-manna
4. Övningar för 9- och 11-manna

Sundbybergsmodellsarbetet kommer fram tills dess att bearbetas hos ledningen och styrelsen och efter att ett första utkast har antagits hos styrelsen kommer modellen att användartestas på olika nivåer i vår verksamhet. 

Vid frågor eller funderingar kontakta Stephanos.

Arkiv