SIK Fotboll träffar SvFF's ordförande Karl-Erik Nilsson

10 juni 2014 SIK Fotboll har genom Stephanos Tecle tillsammans med Tommy Söderberg träffat Karl-Erik Nilsson, Svenska Fotbolls förbundets ordförande, för att diskutera fotbollens roll i samhället utifrån bland annat ett mångfaldsperspektiv. En av huvudpunkterna på dagordningen var att i korta drag presentera vår Kvällsfotbollsverksamhet och hur den som verksamhet kan spridas ut i landet som ett gott och inspirerande exempel. 

Vi kommer att följa upp detta möte med att träffas på nytt i augusti. Vi har också fått en initial förfrågan om att presentera delar av vår verksamhet i oktober/november inför andra föreningar från hela Sverige på en konferens arrangerad av Svenska Fotbollsförbundet. 

I samband med vårt årsmöte så prioriterade vi att värna om våra externa relationer och detta är ett gott exempel på hur vi värnar om relationer samtidigt som vi sprider vårt varumärke.

Arkiv