SIK Fotboll går hela vägen med Myclub

21 maj 2014 Ett uppdaterat medlemsregistret och en komplett löpande närvarorapportering är vår helt dominerande källa till inkomster. Inkomsterna kommer från bidrag och via sektionsavgifter. Bidragen betalas ut av Sundbybergs kommun och Riksidrottsförbundet. Inom kort kommer reglerna och kraven på inrapportering förändras. För oss betyder det att inrapporteringen ska ske 1 gång i månaden istället för 2 gånger per år. 

Ovanstående gör nu att SIK Fotbolls styrelse har beslutat att alla lag i sektionen ska använda och löpande uppdatera Myclub som helhetslösning för hela sektionens och lagens:

  1. Medlemsadministration
  2. Närvarorapportering
  3. Kalender
  4. Kallelser
  5. Mailutskick
  6. Laghemsidor
Myclub erbjuder idag en helhetslösning där alla delar sitter ihop på ett bra sätt. Laghemsidor via Anysite har ersatts av laghemsidor via Myclub, en integrerad lösning som administreras ihop med övrig funktionalitet.

Innan och under tiden vi genomför det här ska SIK Fotbolls ledning säkerställa att alla lag ska:

  • Få kännedom om varför SIK Fotbolls styrelse har tagit beslutet och vilka fördelar det ger totalt sett för klubben, sektionen, lagen ledarna och medlemmarna.
  • Få kännedom om förändringen i god tid före verkställande så att alla som påverkas får den information, den kunskap och den hjälp de behöver för att kunna genomföra de aktiviteter som förändringen innebär.
Det finns många andra fördelar för oss som sektion med att gå över helt till Myclub som helhetslösning. Vi kommer i dagarna att skicka ut information om vilka fördelar som finns, när och hur övergången går till och kommer att hålla ett antal möten i frågan under hösten.

Observera att för många lag blir det här ingen större omställning. 

Om du redan nu har några frågor kan du ställa dem till senai@sik.org

Arkiv