Årsmötets prioriteringar

26 mars 2014
Onsdagen den 5 mars genomförde vi SIK Fotbolls årsmöte. Ett möte där vi kallade alla våra ledare för att tillsammans skapa förståelse för sektionens möjligheter och begränsningar, och därefter sätta den prioritering som ska styra verksamhetens resurser 2014. Med andra ord: vad ska våra fotbollskonsulenter prioritera i sitt arbete. 

nyhetsbild

Uppslutningen var stor och nästan alla träningsgrupperna var samlade. Vi genomförde en prioriteringsövning tillsammans och samlade sedan in resultatet för sammanställning på styrelsemötet som hölls tisdag den 18 mars. Här får du nu återkoppling på resultatet och samtidigt annan information om vad som hänt sedan mötet. 

Det här prioriterades högt:

 • Sektionens förmåga att styra sitt arbete och göra prioriteringar, dvs planering, uppföljning och styrelserelaterade uppgifter (obligatoriskt).
 • Sektionens hantering av finansbasen, dvs arbete med aktivitetsbidrag/närvarokort och medlemshantering i MyClub (obligatoriskt).
 • Kommunikation via hemsida, nyhetsbrev och Twitter.
 • Bra eller bättre kontakt med externa parter.
 • Interna utbildningar och värdegrundsarbete.
 • Utveckla Sundbybergsmodellen så att den blir ett riktigt stöd för våra tränare och stämmer med det vi står för idag.
Det här prioriterades lågt:

 • Snabbare svarstid från kansliet via telefon och mail
 • Beredskap för konflikter, avhopp, sjukdom etc.
 • Besöka lag och hålla i träningar
Det här arbetet har ledningen redan påbörjat i anslutning till mötet:

 • Sedan tidigare har ledningen infört en transparent arbetsprocess som effektiviserar planering och genomförande, gör det möjligt att gemensamt prioritera och följa upp arbete. Den har nu uppdaterats utifrån prioriteringsordningen. 
 • Kallelser har gått ut för "stadiemöten", där vi går igenom MyClub för att förbättra medlemshanteringen och även kommer att beröra vår värdegrund. 
 • Datum för årets interna utbildningar har kommunicerats ut.
 • Arbetet med uppdateringen av Sundbybergsmodellen har påbörjats.
 • Vi har bokat in möte med Myclub för att lära oss mer om hur vi kan använda systemet bättre på alla nivåer. Vi planerar också att hålla specifika utbildningar i Myclub efter det.   
 • Vi har förbättrat planeringen av kommunikationen via hemsida och nyhetsbrev och har som mål att gå ut en gång i veckan med nyhetsbrev.
Följande "nya projekt" har påbörjats sedan årsmötet:

 • En målvaktstränargrupp har bildats besående av Henrik Alfredsson, Kjell Jönsson, Martin Limpar och Jonas Thyr. Syftet med gruppen är att skapa rutiner för målvaktsträning. I första hand berörs 9- och 11-manna.
 • En dialog beträffande fler 11-mannamål på Sundbybergs IP har inletts med ansvarig arbetsledare på Sundbybergs IP.
 • Vi har presenterat och kommunicerat ut tränarträffar för 9- och 11-mannatränare som genomförs på kansliet med syfte att öka samarbetet mellan träningsgrupperna.
 • En förälder har tagit initiativ till att börja driva frågan om 2 konstgräsplaner på Sundbybergs IP.
Årsmötet bjöd också på engagerad diskussion i några ytterligare frågor. För att kunna driva dessa behöver arbetsgrupper skapas:

Klädhantering. Ledare, medlemmar och föräldrar som vill driva frågan att förbättra och förtydliga vår klädhanteringsfråga mailar Stephanos på stephanos@sik.org för att tillsammans med andra arbeta i en arbetsgrupp. Anmäl ert intresse senast fredag den 18 april.

Träningstidsprinciper. Ledare som vill förtydliga träningstidsprinciperna och vill sitta i en arbetsgrupp och arbeta med detta mailar Stephanos på stephanos@sik.org. Syftet med arbetsgruppen är att skapa tydliga fördelningsprinciper gällande träningstider, viktigt att alla ålderskategorier såsom lekis, 5-manna, 7-manna samt 9- och 11-manna är representerade. Anmäl ert intresse senast fredag den 18 april.

Flickstrategi. Ledare, medlemmar och föräldrar som vill skapa en flickstrategi med syfte att utveckla flick- och damverksamheten mailar Stephanos på stephanos@sik.org. Anmäl ert intresse senast fredag den 18 april.
Och till sist:

Ett stort tack till alla som kom och bidrog till det här unika årsmötet och gjorde det till en mycket positiv händelse som redan fått effekt. Tack till alla de ledare som hört av sig och berättat om hur de fått ökad förståelse för varför saker kan ta tid och vilka interna och externa villkor som styr vår verksamhet och att de fått ökad fotbollsglädje av det. Våra konsulenter fick mycket extra energi från mötet. 

Arkiv