Feedback från Årsmötet

11 mars 2014 Onsdag den 5 mars genomförde vi fotbollssektionens årsmöte. Vårt mål med årsmötet var att bli än mer öppna, transparenta samt att prioritera årets verksamhet och fotbollskonsulenternas tid.

Vi avhandlade de stadgeenliga punkterna på kort tid och därefter hade vi en prisceremoni för spelare och ledare. Efter den inledande delen kom vi till huvuddelen av mötet vilket var att prioritera året i form av en prioritetsövning. Det var härliga och nyttiga diskussioner som ägde rum i samband med övningen. 

Ledningen har nu sammanställt och tagit del av resultatet och kommer bearbeta och analysera resultatet i samband med styrelsemötet tisdag den 18 mars. Efter styrelsemötet kommer resultatet och årets prioriteringar att kommuniceras ut.

Vi har redan nu märkt av ett extra engagemang av ledare i relationen till viktiga frågor som togs upp på årsmötet bland annat målvaktsträning där Henrik Alfredsson, Martin Limpar och Jonas Thyr  har bildat en grupp och ska bearbeta området. 

Arkiv