Myclub som helhetslösning senast 19 december

25 november 2014

Som tidigare nämnt har SIK Fotbolls styrelse beslutat att alla lag i sektionen skall använda och löpande uppdatera Myclub som helhetslösning för hela sektionens och lagens:

  1. Medlemsadminstration
  2. Närvarorapportering
  3. Kalender
  4. Kallelser
  5. Mailutskick
  6. Laghemsidor
Myclub erbjuder i dag en helhetslösning där alla delar sitter ihop på ett bra sätt. Laghemsidor via Anysite har ersatts av laghemsidor via Myclub, en integrerad lösning som administreras ihop med övrig funktionalitet. Vi har vid flertalet tillfällen haft Myclubgenomgångar och nästintill alla lag har haft representanter närvarande vid något tillfälle. Vi gick då igenom ovanstående punkter och samtliga har förklarats.

Från och med den 19 december kommer alla laglänkar på SIK Fotbolls hemsida länka till laghemsidorna via Myclub. Fram till det datumet skall alla lag som har en laghemsida på annat håll och de som inte har en laghemsida övergå till att använda deras laghemsida via Myclub.Arkiv