Information om material och kläder

14 oktober 2014

SIK Fotboll ändrar i våra material- och klädesrutiner. Vi passar också på och reder ut vissa frågor rörande material som vi vill förbättra. Nedan presenteras en del nyheter och förändringar:


1. Vi har numer ingen Klubbshop på onsdagar då den inte fyller en funktion längre. Det mesta i spelarmaterial/kläder kan handlas direkt på Stadium i Bromma Blocks. Övriga produkter som finns i profilguiden men inte i butik hanteras på följande vis: De individer eller träningsgrupper som vill beställa något och tillhör spannet 5- och 7-manna gör det genom att kontakta Moe. De individer eller träningsgrupper som vill beställa något och tillhör spannet 9- och 11-manna gör det genom att kontakta Senai. Det innebär att ingen längre ska kontakta Denise Gustafsson om material- och klädesfrågor. Denise kommer med ideell kraft och energi att fortsätta hjälpa till i samband med diverse arrangemang och aktiviteter.


2. Ledar- och tränarpaket. Vi konstaterar att det är en fråga vi inte alls har hanterat på ett tillfredställande vis, där många väntat alldeles för länge på att få sitt paket (och vissa har inte fått det). Därför håller vi på med just att bringa klarhet i följande: 1. Tydlighet i när du som ledare/tränare får ditt paket, 2. Vad paketet ska innehålla, 3. Hur vi ska göra med vinterjackor, 4. Hur ofta ska få man ett ledarpaket som ledare. Ledningen jobbar med nämnda frågor just nu och ska lämna förslag till styrelsen som sedan fattar ett policybeslut i frågan.

3. Träningsgruppsbeställningar. Även här görs ett jobb med att tydliggöra vad som ingår för en träningsgrupp och vad som är rimligt att förvänta sig att få kring bollar, matchtröjor, västar etc. I andra halvan av november kommer ni som träningsgrupp att få möjlighet att beställa träningsgruppsmaterial inför säsong 2015. När beställningen närmar sig i tid kommer kansliet att skicka ut adekvat information.

Hälsningar,

Ledningen i SIK Fotboll
Kommentar Snyggt! Tack för bra info.
- Sami Kurula. 14 okt 2014 (Svara på inlägg | Abuse)

Arkiv