Ungdomsregistrering

För spelare 12-14 år görs en så kallad frivillig registrering hos Svenska Fotbollsförbundet.

Anledningen till den frivilliga registreringen är att enligt tävlingsbestämmelserna så är spelaren kvalificerad till spel först när registreringen är gjord. Det underlättar också administrationen om spelaren vill byta förening. Blanketten ”Intyg för ungdomsregistrering” skall fyllas i av vårdnadshavare. Från oktober 2007 måste spelarna också registreras som Futsalspelare, inomhusfotbollsspelare. Registrering som futsalspelare sker på samma blankett som spelarregistrering.