Registrering, licens och övergång

Ungdomsregistrering 12-14 år

För spelare 12-14 år görs en så kallad ungdomsregistrering hos Svenska Fotbollsförbundet.

Enligt tävlingsbestämmelserna så är spelaren "spelklar" först när registreringen är gjord. Blanketten ”Ungdomsregistrering” som hittas uppe till höger skall fyllas i av vårdnadshavare och lämnas till träningsgruppens lagledare. Lagledaren lämnar i sin tur blanketten till Sundbybergs IK Fotbolls kansli. Från oktober 2007 måste spelarna också registreras som Futsalspelare, d.v.s. inomhusfotbollsspelare. Registrering som futsalspelare sker på samma blankett som ungdomsregistreringen för fotboll.


Spelarlicensiering 15 år och uppåt

Året då spelaren fyller 15 år skall han/hon licensieras hos Svenska Fotbollsförbundet.

Enligt tävlingsbestämmelserna så är spelaren "spelklar" först när licensieringen är gjord. Blanketten ”Spelarlicensiering” som hittas uppe till höger skall fyllas i av vårdnadshavare (om spelaren är under 18 år) och lämnas till träningsgruppens lagledare. Lagledaren lämnar i sin tur blanketten till Sundbybergs IK Fotbolls kansli. Från oktober 2007 måste spelarna också licensieras som Futsalspelare, d.v.s. inomhusfotbollsspelare. Licensiering som futsalspelare sker på samma blankett som spelarlicensieringen för fotboll.


Godkännande av övergång 15 år och uppåt

Om spelaren efter 15 års ålder ska byta förening måste dennes målsman (om spelaren är under 18 år) godkänna en övergång skriftligt. När kansliet mottagit en sådan blankett kan övergången initieras, därefter tar det minst 4 dagar innan spelaren är spelklar för den nya föreningen. Se blanketten "Godkännande av övergång" uppe till höger.