Avgifter 2019

Sundbybergs IK Fotboll är en del av Sundbybergs IK. Det finns totalt 11 stycken sektioner (sporter) i Sundbybergs IK och Sundbybergs IK Fotboll är en av dem.

Alla våra fotbollsspelare måste vara medlemmar i Sundbybergs IK och måste därav betala en medlemsavgift till Sundbybergs IK utöver sin sektionsavgift till Sundbybergs IK Fotboll.

Medlemsavgifter Sundbybergs IK

Medlemmar
Avgift/år
Till och med 12 år
200 kr
13-19 år
250 kr
20 år och äldre
400 kr
Familjeavgift*
500 kr

* Familjeavgiften är densamma oavsett antalet personer i familjen, dock ska samtliga familjemedlemmar ha samma adress.

Sektionsavgift Sundbybergs IK Fotboll

Stadie
Ålder
Avgift/år
Lekis år 1**
5 år
800 kr
Lekis år 2-3
6-7 år
900 kr
5 mot 5
8-9 år
1200 kr
7 mot 7
10-12 år
1300 kr
9 mot 9, 11 mot 11
13 år och äldre
1550 kr
Representationslag

1600 kr

** Lekis år 1 avser endast höstterminen och ingen medlemsavgift faktureras. Endast sektionsavgift gäller.

Oavsett spelarens ålder betalar denne sektionsavgiften som gäller för träningsgruppen den tillhör.

Administrativa frågor

Medlems- och sektionsavgiften faktureras vanligtvis i mars månad.

Om medlemsavgiften inte är betald på utsatt datum föreligger ett träningsförbud. Om sektionsavgiften inte är betald på utsatt datum föreligger ett tävlingsförbud.

Om du har frågor som rör avgifter och betalning mailar du kansliet@sik.org

Du kan även läsa mer på länken om Sundbybergs IK Fotbolls ekonomiska fond för enskilda medlemmar. Fotbollsfonden >>