Riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret

För arbete inom förskola, skola och ett antal liknande verksamheter krävs det sedan 2001 enligt skollag att den som blir anställd visar ett särskilt utdrag ur belastningsregistret. I Sundbybergs IK Fotboll drivs förvisso verksamheten kring våra träningsgrupper av ideella ledare, men ledarna i sin tur är med om situationer med barn som påminner mycket om samma situationer som kan uppstå med anställda inom skolsektorn.


Sundbybergs IK Fotbolls styrelse har därför upprättat följande riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret:
  1. Nya och befintliga ledare med regelbunden kontakt med personer under 18 år inom Sundbybergs IK Fotboll ska visa upp ett utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget behöver endast visas upp en gång. Registerutdrag för föreningar beställer personen från polisens hemsida eller genom att klicka här >>.

    Utdrag ska även begäras om en förälder/funktionär eller annan vuxen medverkar under en aktivitet som innehåller övernattning.

  2. Personen besöker kansliet och lämnar utdraget till kansliets fotbollskonsulenter. Kontrollen genomförs med personen närvarande. Utdraget får högst vara 1 år gammalt vid uppvisandet.

  3. Enligt lag får en kontroll av registerutdrag inte dokumenteras på annat sätt än en anteckning att utdrag har visats upp. Detta kommer att göras i en medlemsförteckning över de ledare som är aktiva inom Sundbybergs IK Fotboll. I noteringen kommer det endast framgå att registerutdrag har uppvisats.

  4. Det begärda registerutdraget lämnas tillbaka till berörd person efter att kontrollen är utförd.

  5. Om registerutdraget visar att en ledare har någon form av brottslighet kopplat till sig ska beslut om personens lämplighet för att genomföra uppdraget i Sundbybergs IK Fotboll avgöras vid nästa styrelsemöte efter att beskedet blivit känt. Personen ska informeras om detta.


Riktlinjerna börjar gälla fr o m 2018-03-25