Spelarlicens

Året då spelaren fyller 15 år skall han/hon licensieras hos Svenska Fotbollsförbundet.

Med blanketten bifogas ett kort av spelaren, av typen ”passfoto/skolfoto”, som inte är äldre än ett år. Detta används sedan till den så kallade spelarlegitimationen som är obligatorisk från 15 års ålder, och som lagledaren måste ha med sig till varje match för att spelaren skall kunna representera laget vid match. Spelarlegitimationen kostar 20:-/legitimation och är en kostnad som sektionen står för.

Om spelaren efter 15 års ålder vill spela i ny förening, måste en övergångshandling fyllas i av berörda föreningar. Övergångshandlingen kostar 300:- och finns att köpa på Stockholms- eller Svenska Fotbollsförbundet. Det är den nya föreningen som står för kostnaden. Blanketten kan endast skrivas under av föreningen utsedd firmatecknare. Spelaren blir sedan spelklar för den nya föreningen efter 7 dagar.